Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Uyarı : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metninin Madde ve içeriklerini dikkatlice okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama Mesafeli Satış Sözleşmesi


İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

Madde 1 – Konu


İş bu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun – Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Madde 2.1 – Satıcı Bilgileri

Unvan    : Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama – Ramis ÇİFÇİ
Adres     : Çengelköy mahallesi Su Yolu Çıkmazı No:4 Çengelköy-Üsküdar-İstanbul
Telefon  :  0216 422 44 41
Mobil     :  0545 909 27 70

Mobil     :  0532 721 25 71

Vergi D. :  Üsküdar

Vergi no : 239 5417 7840
E-mail    :  info@gulcumustafa.com.tr

Madde 2.2 – Alıcı Bilgileri

Müşteri olarak www.gulcumustafa.com.tr alışveriş sitesine üye olan kişilerdir.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

Üyelik bilgileri eksiksiz ve gizlemeden yazılmalıdır.

Üyelik bilgileri, Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama’nın güvenlik ilkesi gereği paylaşımı veya yayınlanması söz konusu bile değildir.

Madde 3 – Sözleşme Konusu – Ürün Bilgileri

Malın, Ürünün, Hizmetin türü, miktarı, marka, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

Madde 4 – Genel Hükümler


4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama sorumlu tutulamaz.

4.3 – Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.4 – Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin imzalı nüshasının Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Her hangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.5 – Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama’ya geri gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.

4.6 – Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.7 – Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama tarafından karşılanacaktır.

4.8 – İş bu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama  e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

Madde 5 – Cayma Hakkı


ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa tesliminden itibaren canlı ürün olmasından kaynaklı bir (1) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama’ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip edene var sayılan süre  içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren var sayılan süre içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Gülcü Mustafa Fidancılık ve Pazarlama’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.